image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Մարդու իրավունքների կրթություն


2013թ. սեպտեմբերից «Արմավիրի զարգացման կենտրոն»  ՀԿ-ն, Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ Հայաստանի և Նիդեռլանդների թագավորության ֆինանսավորմամբ կիրականացնի «Մարդու իրավունքների միջազգային դասընթաց», որի նպատակն է զարգացնել մարդու իրավունքների մշակույթը Հայաստանում:

Դասընթացի հիմքում ընկած է EQUITAS Կանադայում գտնվող մարդու իրավունքների կրթության միջազգային կենտրոնի մեթոդաբանությունը, որի գլխավոր դերակատարը հենց մասնակիցն է:

Դասընթացը կիրականացվի  Հայաստանի բոլոր մարզերում գործող հասարակական կազմակերպությունների համար որպես  ԷՔՎԻՏԱՍ-յան մարդու իրավունքների կրթության միջազգային կենտրոնի մեթոդաբանության կրող:

This websitehas been created in the frames of “Alternative Resources in Media “project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand it’s not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS