image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

ՀՀ ներքին և արտաքին քաղաքականությունը երիտասարդների ուշադրության կենտրոնում

Ամանորյա ուրախ մրցույթ 12-16 տարեկան դպրոցականների համար

Ուսուցողական բանավեճը ոչ թե խաղ է, այլ ինտելեկտուալ վարժություն:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՎԵՐ «Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում» թեմայով քննարկման


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


ԱԶԿ ՀԿ-ի Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում


2013թ.-ին ԱԶԿ ՀԿ-ն, ֆինանսավորվելով Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի հայաստանյան գրասենյակի կողմից, իրականացրեց ՀԿ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանն ուղղված ծրագիր: Այն նպատակ ուներ հզորացնել ՀԿ-ի գործունեությունն Արմավիրի մարզում արդյունավետ ծրագրեր իրականացնելու համար` զարգացնելով կառույցի ինստիտուցիոնալ կարողությունները:

Ծրագրային գործողությունների և կազմակերպված մի շարք դասընթացների արդյունքում առկա եղավ կազմակերպության կարողությունների ու հնարավորությունների գնահատված իրական պատկեր, մշակվեցին և ներդրվեցին ՀԿ-ի վարչական քաղաքականության, ռազմավարական պլանավորման, ֆինանսական կայունության պլաններ, զարգացան ՀԿ-ի ինստիոտւցիոնալ կարողությունները:

 

This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS