image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


ԱԶԿ ՀԿ-ի Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում


2013թ.-ին ԱԶԿ ՀԿ-ն, ֆինանսավորվելով Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի հայաստանյան գրասենյակի կողմից, իրականացրեց ՀԿ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանն ուղղված ծրագիր: Այն նպատակ ուներ հզորացնել ՀԿ-ի գործունեությունն Արմավիրի մարզում արդյունավետ ծրագրեր իրականացնելու համար` զարգացնելով կառույցի ինստիտուցիոնալ կարողությունները:

Ծրագրային գործողությունների և կազմակերպված մի շարք դասընթացների արդյունքում առկա եղավ կազմակերպության կարողությունների ու հնարավորությունների գնահատված իրական պատկեր, մշակվեցին և ներդրվեցին ՀԿ-ի վարչական քաղաքականության, ռազմավարական պլանավորման, ֆինանսական կայունության պլաններ, զարգացան ՀԿ-ի ինստիոտւցիոնալ կարողությունները:

 

This websitehas been created in the frames of “Alternative Resources in Media “project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand it’s not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS