image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Մարզային զարգացման ծրագրի մասնակցային մոդել


 

2012թ. Սեպտեմբեր ամսից ԱԶԿ ՀԿ-ն իրականացնում է «Մարզային զարգացման ծրագրի մասնակցային մոդել» ծրագիրը: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Քաունթերփարթ ինթ.-ի կողմից և նպատակ ունի վերանայել Արմավիրի մարզի զարգացման ռազմավարական քառամյա ծրագիրը` ապահովելով բնակչության մասնակցությունը ծրագրի վերամշակման գործընթացում:

Ծրագիրը նախատեսում է.

a.Վերանայել և վերամշակել մարզի քառամյա զարգացման ծրագրի գյուղատնտեսական բլոկը` ապահովելով բնակչության մասնակցությունը

b.Վերամշակված տարբերակն իր փոփոխություններով հանդերձ ներառել ռազմավարական ծրագրում

c.Բարձրացնել բնակչության իրազեկության մակարդակը սեփական իրավունքների, մասնակցության և քաղաքացիական ակտիվության վերաբերյալ:

Արդեն իրականացվել են 15 համայնքային հանդիպումներ, բնակչներն իրազեկվել են իրականացվող ծրագրի մասին, ինչպես նաև մշակվել են բնակիչների կողմից հնչած առաջարկներ, որոնք կներառվեն մարզի զարգացման ծրագրում: 

This websitehas been created in the frames of “Alternative Resources in Media “project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand it’s not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS