image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

ՀՀ ներքին և արտաքին քաղաքականությունը երիտասարդների ուշադրության կենտրոնում

Ամանորյա ուրախ մրցույթ 12-16 տարեկան դպրոցականների համար

Ուսուցողական բանավեճը ոչ թե խաղ է, այլ ինտելեկտուալ վարժություն:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՎԵՐ «Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում» թեմայով քննարկման


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Կյանքը կարող է փոխվել


 

ԱԶԿ ՀԿ-ն, ֆինանսավորվելով HSBC Գլոբալ Կրթության ծրագրի կողմից, 2011-2012թթ. Արմավիրի մարզում իրականացրեց  «Կյանքը կարող է փոխվել»  ծրագիրը, որն ուղղված էր մարզի կարիքավոր, հատուկ կրթական հաստատություններում գտնվող, ինչպես նաև ծնողական խնամքից դուրս մնացած 15-24 տարեկան շուրջ 500 երիտասարդներին` նպատակ ունենալով ուղղորդել նրանց մասնագիտական կողմնորոշման հարցում:

Ծրագրի շրջանակներում թիրախ երիտասարդներից ստեղծվեցին մասնագիտական խմբեր, որոնք անցան համապատասխան դասընթացներ և ստացան որակավորումներ: Մասնագիտական խմբակները ստեղծվեցին ըստ հետևյալ ուղղությունների.

•             Համակարգչային դասընթացներ

•             Կար ու ձև

•             Դիզայներություն/ծաղկի, մոմերի, հարսանեկան                            

               աքսեսուարների և այլն

•             Վարսավիրություն

•             Շինարարություն

Ըստ ձևավորված խմբերի` երիտասարդները որակավորվեցին, իսկ դասընթացներից հետո կազմակերպվեց աշխատանքի տոնավաճառ և ցուցահանդես վաճառք, որոնք նպաստեցին երիտասարդների ստացած հմտությունների ցուցադրմանն ու համապատասխան աշխատանք գտնելուն:

This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS