image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Արմավիրի աշակերտների իրավունքների պաշտպանություն


 

ԱԶԿ ՀԿ-ն, ֆինանսավորվելով Քաունթեփարթ ինթերնեշնլի կողմից, Արմավիրի մարզում 2011-2012թթ. իրականացրեց «Արմավիրի աշակերտների իրավունքների պաշտպանություն» ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվել մոնիտորինգ Արմավիրի մարզի տասնմեկ դպրոցներում` ուսումնասիրելով աշակերտների իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակը, նրանց նկատմամբ դրսևորվող բռնությունների հիմնական դրսևորումներն ու հաճախականությունը, ինչպես նաև իրազեկման քարոզարշավ` ուղղված աշակերտների և ուսուցիչների իրավունքների և պարտականությունների իրազեկության բարձրացմանը:

Մոնիտորինգի արդյունքում պարզվեց հետևյալը.            

          Ուսուցիչները, աշակերտներն ու ծնողները մասամբ են իրազեկ երեխայի իրավունքներից, և չկան հստակ մշակված մեխանիզմներ, որոնք պարբերաբար կիրազեկեն ուսուցիչների, երեխաների և ծնողների իրավունքների, դպրոցում ունեցած պարտականությունների ու գործառույթների մասին:

          Երեխաների նկատմամբ դպրոցում կիրառվում են հիմնականում հոգեբանական բռնություններ, երբեմն նաև` ֆիզիկական, որոնք կրում են պարբերական բնույթ և հաճախ համարվում են դաստիարակության ձև կամ զսպման միջոց:

          Դպրոցներում բացակայում են հոգեբաններ, որոնք պարբերաբար կկազմակերպեն բացատրական և հոգեբանական զրույցներ, որոնք էլ իրենց հերթին կնպաստեն դպրոցում կոնֆլիկների նվազեցմանը:

          Դպրոցներում չեն գործում երեխաների իրավունքների, նրանց շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցներ. աշակերտական խորհուրդները ավելի շատ ֆորմալ բնույթ են կրում:

 

This websitehas been created in the frames of “Alternative Resources in Media “project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand it’s not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS