image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

ՀՀ ներքին և արտաքին քաղաքականությունը երիտասարդների ուշադրության կենտրոնում

Ամանորյա ուրախ մրցույթ 12-16 տարեկան դպրոցականների համար

Ուսուցողական բանավեճը ոչ թե խաղ է, այլ ինտելեկտուալ վարժություն:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՎԵՐ «Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում» թեմայով քննարկման


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Արմավիրի աշակերտների իրավունքների պաշտպանություն


 

ԱԶԿ ՀԿ-ն, ֆինանսավորվելով Քաունթեփարթ ինթերնեշնլի կողմից, Արմավիրի մարզում 2011-2012թթ. իրականացրեց «Արմավիրի աշակերտների իրավունքների պաշտպանություն» ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվել մոնիտորինգ Արմավիրի մարզի տասնմեկ դպրոցներում` ուսումնասիրելով աշակերտների իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակը, նրանց նկատմամբ դրսևորվող բռնությունների հիմնական դրսևորումներն ու հաճախականությունը, ինչպես նաև իրազեկման քարոզարշավ` ուղղված աշակերտների և ուսուցիչների իրավունքների և պարտականությունների իրազեկության բարձրացմանը:

Մոնիտորինգի արդյունքում պարզվեց հետևյալը.            

          Ուսուցիչները, աշակերտներն ու ծնողները մասամբ են իրազեկ երեխայի իրավունքներից, և չկան հստակ մշակված մեխանիզմներ, որոնք պարբերաբար կիրազեկեն ուսուցիչների, երեխաների և ծնողների իրավունքների, դպրոցում ունեցած պարտականությունների ու գործառույթների մասին:

          Երեխաների նկատմամբ դպրոցում կիրառվում են հիմնականում հոգեբանական բռնություններ, երբեմն նաև` ֆիզիկական, որոնք կրում են պարբերական բնույթ և հաճախ համարվում են դաստիարակության ձև կամ զսպման միջոց:

          Դպրոցներում բացակայում են հոգեբաններ, որոնք պարբերաբար կկազմակերպեն բացատրական և հոգեբանական զրույցներ, որոնք էլ իրենց հերթին կնպաստեն դպրոցում կոնֆլիկների նվազեցմանը:

          Դպրոցներում չեն գործում երեխաների իրավունքների, նրանց շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցներ. աշակերտական խորհուրդները ավելի շատ ֆորմալ բնույթ են կրում:

 

This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS