image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


ԻՆՖՈՏՈՒՆ


InfoTunԵվրասիա համագործակցության հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Արմավիրում ստեղծվել է Ինֆո տուն, որը նպատակ ունի Արմավիրի մարզում ստեղծել այլընտրանքային տեղեկատվության և տեխնոլոգիաների տարածման կենտրոն, որը կբարձրացնի հանրային իրազեկությունը` նպաստելով քաղաքացիական ակտիվությանը: 

Ինֆո տունը կազմակերպում և իրականացնում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում բազմաթիվ միջոցառումներ, դասընթացներ և այլ ճանաչողական հանդիպումներ:  

Ծրագրի խնդիրներն են. 1.Բարձրացնել մարզի երիտասարդության իրազեկության մակարդակը ինտերնետային գործիքների, ցանցերի հնարավորությունների և այլընտրանքային մեդիայի վերաբերյալ 2.Խրախուսել երիտասարդների ակտիվ գործունեությունը հեռահաղորդակցության ոլորտում`օգտվելով կենտրոնի առկա հնարավորություններից 3.Ապահովել կենտրոնի գործունեության հնարավորինս լայն լուսաբանում առցանց և ավանդական միջոցներով 4.Նպաստել կենտրոնի` տեղեկատվության աղբյուր և դինամիկ կենտրոն դառնալուն:

This websitehas been created in the frames of “Alternative Resources in Media “project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand it’s not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS