image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Համայնքներին անխափան ոռոգման ջուր


 

2011թ. հուլիս ամսից Արմավիրի զարգացման կենտրոնն իրականացնում է Համայնքներին անխափան ոռոգման ջուր ծրագիրը: Ծրագրի նպատակն է ապահովել   Արմավիրի մարզի տասնմեկ գյուղական համայնքների բնակիչների մասնակցությունն ու վերահսկումը Արմավիր ՋՕԸ-ի կողմից ծառայությունների մատուցման գործընթացում` նպաստելով բնակիչներին մատուցվող ոռոգման ջրի ծառայության բարելավմանը:

Ծրագրի արդյունքում ակնկալվում է, որ կբարձրանա թիրախ համայնքների բնակչության իրազեկության մակարդակը ՋՕԸ-ի մատուցած ծառայությունների և սեփական իրավունքների վերաբերյալ, կբարելավվեն Արմավիր ՋՕԸ-ի և թիրախ համայնքների սպառողների միջև պայմանագրային հարաբերությունները, ինչի արդյունքում կավելանա ջրօգտագործողների թիվն ու մշակվող հողերի քանակը, մասնակցության շնորհիվ կբարձրանա բնակչության դերը սեփական խնդիրների լուծմանն ուղղված զարգացման քաղաքականությունում, կբարձրանա ՋՕԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակն ու հաշվետվողականության մակարդակը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This websitehas been created in the frames of “Alternative Resources in Media “project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand it’s not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS