image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

ՀՀ ներքին և արտաքին քաղաքականությունը երիտասարդների ուշադրության կենտրոնում

Ամանորյա ուրախ մրցույթ 12-16 տարեկան դպրոցականների համար

Ուսուցողական բանավեճը ոչ թե խաղ է, այլ ինտելեկտուալ վարժություն:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՎԵՐ «Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում» թեմայով քննարկման


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Համայնքներին անխափան ոռոգման ջուր


 

2011թ. հուլիս ամսից Արմավիրի զարգացման կենտրոնն իրականացնում է Համայնքներին անխափան ոռոգման ջուր ծրագիրը: Ծրագրի նպատակն է ապահովել   Արմավիրի մարզի տասնմեկ գյուղական համայնքների բնակիչների մասնակցությունն ու վերահսկումը Արմավիր ՋՕԸ-ի կողմից ծառայությունների մատուցման գործընթացում` նպաստելով բնակիչներին մատուցվող ոռոգման ջրի ծառայության բարելավմանը:

Ծրագրի արդյունքում ակնկալվում է, որ կբարձրանա թիրախ համայնքների բնակչության իրազեկության մակարդակը ՋՕԸ-ի մատուցած ծառայությունների և սեփական իրավունքների վերաբերյալ, կբարելավվեն Արմավիր ՋՕԸ-ի և թիրախ համայնքների սպառողների միջև պայմանագրային հարաբերությունները, ինչի արդյունքում կավելանա ջրօգտագործողների թիվն ու մշակվող հողերի քանակը, մասնակցության շնորհիվ կբարձրանա բնակչության դերը սեփական խնդիրների լուծմանն ուղղված զարգացման քաղաքականությունում, կբարձրանա ՋՕԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակն ու հաշվետվողականության մակարդակը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS