image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

ՀՀ ներքին և արտաքին քաղաքականությունը երիտասարդների ուշադրության կենտրոնում

Ամանորյա ուրախ մրցույթ 12-16 տարեկան դպրոցականների համար

Ուսուցողական բանավեճը ոչ թե խաղ է, այլ ինտելեկտուալ վարժություն:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՎԵՐ «Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում» թեմայով քննարկման


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Երիտասարդական լրագրողական ցանց


2011թ. ապրիլ ամսից ՀԿ-ն իրականացնում է Երիտասարդների ակտիվ լրագրողական ցանց Արմավիրում ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի կողմից:

Ծրագրի նպատակն է հասանելի դարձնել բազմակարծիք այլընտրանքային լրատվությունն Արմավիրում` ստեղծելով նորությունների տարածման երիտասարդական ցանց: Ծրագրի շրջանակներում ՀԿ-ի ինտերնետային կայքում ստեղծվել է բլոգ, որտեղ մարզի ակտիվ և սոցիալական ցանցեր թեմայով դասընթացների մասնակցած երիտասարդները կարողանում են զետեղել տարբեր բնույթի հոդվածներ, նյութեր, նկարներ և այլ հետաքրքիր տեղեկատվություն: Տպագրվել և բաշխվում են կայքի, բլոգի և այնտեղ մեկնաբանություն ու հոդված տեղադրելու հիմնական դրույթները կազմի վրա կրող բլոկնոտներ և գրիչներ:

 

 

 

 

 

 

 

 

This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS