image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Երիտասարդական լրագրողական ցանց


2011թ. ապրիլ ամսից ՀԿ-ն իրականացնում է Երիտասարդների ակտիվ լրագրողական ցանց Արմավիրում ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի կողմից:

Ծրագրի նպատակն է հասանելի դարձնել բազմակարծիք այլընտրանքային լրատվությունն Արմավիրում` ստեղծելով նորությունների տարածման երիտասարդական ցանց: Ծրագրի շրջանակներում ՀԿ-ի ինտերնետային կայքում ստեղծվել է բլոգ, որտեղ մարզի ակտիվ և սոցիալական ցանցեր թեմայով դասընթացների մասնակցած երիտասարդները կարողանում են զետեղել տարբեր բնույթի հոդվածներ, նյութեր, նկարներ և այլ հետաքրքիր տեղեկատվություն: Տպագրվել և բաշխվում են կայքի, բլոգի և այնտեղ մեկնաբանություն ու հոդված տեղադրելու հիմնական դրույթները կազմի վրա կրող բլոկնոտներ և գրիչներ:

 

 

 

 

 

 

 

 

This websitehas been created in the frames of “Alternative Resources in Media “project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand it’s not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS