image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Ներառական կրթություն


 


2010թ.-ին ՀԿ-ն իրականացրել է Ներառական կրթություն ծրագիրը` ֆինանսավորվելով Միացյալ ազգերի կրթական, գիտական և մշակութային կազմակրպության (UNESCO) կողմից:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են դասընթացներ ուսուցիչների համար` նպատակ ունենալով մասնակիցների տալ ներառման մասին պատկերացում, դրա ազդեցությունը նրանց վրա, ովքեր զրկված են կրթության հնարավորություններից և օտարված հասարակությունից: Ծրագրի շրջանակներում մշակվել և տպագրվել են Նախապաշարումների հաղթահարում ուսումնական ձեռնարկը, որը նախատեսված է հիմանականում ուսուցիչների համար:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This websitehas been created in the frames of “Alternative Resources in Media “project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand it’s not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS