image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

ՀՀ ներքին և արտաքին քաղաքականությունը երիտասարդների ուշադրության կենտրոնում

Ամանորյա ուրախ մրցույթ 12-16 տարեկան դպրոցականների համար

Ուսուցողական բանավեճը ոչ թե խաղ է, այլ ինտելեկտուալ վարժություն:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՎԵՐ «Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում» թեմայով քննարկման


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Ներառական կրթություն


 


2010թ.-ին ՀԿ-ն իրականացրել է Ներառական կրթություն ծրագիրը` ֆինանսավորվելով Միացյալ ազգերի կրթական, գիտական և մշակութային կազմակրպության (UNESCO) կողմից:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են դասընթացներ ուսուցիչների համար` նպատակ ունենալով մասնակիցների տալ ներառման մասին պատկերացում, դրա ազդեցությունը նրանց վրա, ովքեր զրկված են կրթության հնարավորություններից և օտարված հասարակությունից: Ծրագրի շրջանակներում մշակվել և տպագրվել են Նախապաշարումների հաղթահարում ուսումնական ձեռնարկը, որը նախատեսված է հիմանականում ուսուցիչների համար:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS