image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

ՀՀ ներքին և արտաքին քաղաքականությունը երիտասարդների ուշադրության կենտրոնում

Ամանորյա ուրախ մրցույթ 12-16 տարեկան դպրոցականների համար

Ուսուցողական բանավեճը ոչ թե խաղ է, այլ ինտելեկտուալ վարժություն:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՎԵՐ «Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում» թեմայով քննարկման


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Գենդերային խտրականություն


 

Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ-ն, ֆինանսավորվելով Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից, 2010-2011թթ. իրականացրել է մոնիտորինգ` ուղղված զբաղվածության ոլորտում գենդերային խտրականության ուսումնասիրությանը: Հետազոտության նպատակն էր հասկանալ գործազուրկ և աշխատող կանանց վերաբերմունքը զբաղվածության ոլորտում գենդերային խտրականության նկատմամաբ, պարզել դրա շարժառիթների ըմբռնումը, որոշել Արմավիրում զբաղվածության ոլորտում կանանց նկատմամբ անհավասար վերաբերմունքի չափերն ու տարածվածությունը, ինչպես նաև դրսևորման հիմնական ձևերը: Ծրագրի ընթացքում իրականացվել է հարցում Արմավիրի մարզի Արմավիր, Մեծամոր և Վաղարշապատ քաղաքներում աշխատող և գործազուրկ կանանց հետ, ինչպես նաև իրականացվել է դիտարկում մարզի տասը պետական և ոչ պետական հաստատություններում:

Հարցված կանանց 53 տոկոսը կարծում է, որ զբաղվածության ոլորտում առկա է անհավասար վերաբերմունք կանանց նկատմամբ: Այն դրսևորվում է հատկապես`

·         Աշխատանքի ընդունելիս,

·         Աշխատանքից ազատելիս,

·         Մասնագիտական առաջխաղացման ճանապարհին:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է նաև իրազեկման քարոզարշավ` ուղղված կանանց իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացմանը:

 

 

This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS