image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Գենդերային խտրականություն


 

Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ-ն, ֆինանսավորվելով Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից, 2010-2011թթ. իրականացրել է մոնիտորինգ` ուղղված զբաղվածության ոլորտում գենդերային խտրականության ուսումնասիրությանը: Հետազոտության նպատակն էր հասկանալ գործազուրկ և աշխատող կանանց վերաբերմունքը զբաղվածության ոլորտում գենդերային խտրականության նկատմամաբ, պարզել դրա շարժառիթների ըմբռնումը, որոշել Արմավիրում զբաղվածության ոլորտում կանանց նկատմամբ անհավասար վերաբերմունքի չափերն ու տարածվածությունը, ինչպես նաև դրսևորման հիմնական ձևերը: Ծրագրի ընթացքում իրականացվել է հարցում Արմավիրի մարզի Արմավիր, Մեծամոր և Վաղարշապատ քաղաքներում աշխատող և գործազուրկ կանանց հետ, ինչպես նաև իրականացվել է դիտարկում մարզի տասը պետական և ոչ պետական հաստատություններում:

Հարցված կանանց 53 տոկոսը կարծում է, որ զբաղվածության ոլորտում առկա է անհավասար վերաբերմունք կանանց նկատմամբ: Այն դրսևորվում է հատկապես`

·         Աշխատանքի ընդունելիս,

·         Աշխատանքից ազատելիս,

·         Մասնագիտական առաջխաղացման ճանապարհին:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է նաև իրազեկման քարոզարշավ` ուղղված կանանց իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացմանը:

 

 

This websitehas been created in the frames of “Alternative Resources in Media “project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand it’s not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS