image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Երիտասարդական բանկ


 

Երիտասարդական բանկը ծրագիր է, որը հնարավորություն է տալիս երիտասարդներին տրամադրել դրամաշնորհներ իրենց համայնքներում: Հայաստանի 8 մարզերում և Երևանում գործում են ԵԲ կոմիտեները: Յուրաքանչյուր տարի ԵԲ կոմիտեները հայտարարում են փոքր համայնքային դրամաշնորհներ` կայացնելով սեփական որոշումները, թե ինչ ծրագրեր են ֆինանսավորելու: Ամեն տարի յուրաքանչյուր բանկ ֆինանսավորում է 5-6 համայնքային ծրագիր, որոնք ուղղված են լուծելու տեղական կարևոր խնդիրները: Երիտասարդական բանկի միջոցով երիտասարդները ոչ միայն դրամաշնորհներ են տրամադրում, այլ նաև ձեռք են բերում այնպիսի հմտություններ, ինչպիսիք են կամավորությունը, առաջնորդությունը, որոշումների կայացումը, թիմային աշխատանքը և կարիքների գնահատումը, հաղորդակցվելու ունակությունները, հաշվետվությունների կազմելը և ներկայացնելը և այլն:

Արմավիրի Երիտասարդական բանկը ստեղծվել է 2009թ. ԵՀՀ-ի և Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ-ի կողմից: Այն կամավորների խումբ է, ովքեր փորձում են իրականացնել համայնքային բարելավման ծրագրեր: Ամեն տարի նրանք ֆինանսավորում են համայնքային ծրագրեր և իրենք նույնպես մասնակցում են այդ աշխատանքներին` հետևելով դրանց իրականացման ընթացքին:

This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS