image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

ՀՀ ներքին և արտաքին քաղաքականությունը երիտասարդների ուշադրության կենտրոնում

Ամանորյա ուրախ մրցույթ 12-16 տարեկան դպրոցականների համար

Ուսուցողական բանավեճը ոչ թե խաղ է, այլ ինտելեկտուալ վարժություն:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՎԵՐ «Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում» թեմայով քննարկման


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Երիտասարդական բանկ


 

Երիտասարդական բանկը ծրագիր է, որը հնարավորություն է տալիս երիտասարդներին տրամադրել դրամաշնորհներ իրենց համայնքներում: Հայաստանի 8 մարզերում և Երևանում գործում են ԵԲ կոմիտեները: Յուրաքանչյուր տարի ԵԲ կոմիտեները հայտարարում են փոքր համայնքային դրամաշնորհներ` կայացնելով սեփական որոշումները, թե ինչ ծրագրեր են ֆինանսավորելու: Ամեն տարի յուրաքանչյուր բանկ ֆինանսավորում է 5-6 համայնքային ծրագիր, որոնք ուղղված են լուծելու տեղական կարևոր խնդիրները: Երիտասարդական բանկի միջոցով երիտասարդները ոչ միայն դրամաշնորհներ են տրամադրում, այլ նաև ձեռք են բերում այնպիսի հմտություններ, ինչպիսիք են կամավորությունը, առաջնորդությունը, որոշումների կայացումը, թիմային աշխատանքը և կարիքների գնահատումը, հաղորդակցվելու ունակությունները, հաշվետվությունների կազմելը և ներկայացնելը և այլն:

Արմավիրի Երիտասարդական բանկը ստեղծվել է 2009թ. ԵՀՀ-ի և Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ-ի կողմից: Այն կամավորների խումբ է, ովքեր փորձում են իրականացնել համայնքային բարելավման ծրագրեր: Ամեն տարի նրանք ֆինանսավորում են համայնքային ծրագրեր և իրենք նույնպես մասնակցում են այդ աշխատանքներին` հետևելով դրանց իրականացման ընթացքին:

This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS