image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Սահմանամերձ գյուղերի կարիքի գնահատում


 

2010թ. ԱԶԿ ՀԿ-ն Արմավիրի մարզի չորս սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացրել է կարիքի գնահատման հետազոտություն: Հետազոտությունը նպատակ ուներ պարզել մարզի սահմանամերձ համայնքների հիմնախնդիրները, կարիքները, համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար անհրաժեշտ աջակցության ոլորտները:

Հետազոտության ընթացքում իրականացվել են ստանդարտացված հարցումներ և ֆոկուս խմբային քննարկումներ մարզի Բերքաշատ, Մարգարա, Ջանֆիդա և Փշատավան համայնքներում: Հարցումների արդյունքում պարզ դարձավ, որ առավել սուր համարվում է սահմանամերձ համայնքների ճանապարհների վիճակը, որոնք կարիք ունեն վերանորոգման, և որի պատճառով համայնքների շփումը նվազում է մարզկենտրոնի և այլ քաղաքների հետ: Ըստ առաջնահերթության երկրորդ կարևորագույն խնդիրը շուրջօրյա ջրամատակարարումն է:

Մարզի սահմանամերձ գյուղական համայնքները խնդիրներ ունեն աճեցրած բերքի իրացման հետ: Դրանք կապված են համապատասխան շուկաների բացակայության, շուկա հասցնելու և եկամտաբեր գներով վաճառելու հետ: Հարցված բնակիչները նաև դժգոհում են բարձր հարկերից: Խնդիրը վերաբերում է հիմնականում ոռոգման ջրի, այնուհետև` հողերի հարկերին: Հարցված բնակիչների 80 տոկոսին խիստ անհանգստացնում է ցրտահարությունը, իսկ 40 տոկոսին` կարկտահարությունը: Ակնհայտ է, որ Արարատյան դաշտավայրում վերջին տարիներին նկատվող ցրտահարության և կարկտահարության արդյունքում նվազել են գյուղատնտեսական ապրանքների որակն ու քանակը: Այն արտացոլվել էր նաև իրականացված հարցման արդյունքներում: Բնակիչները դժգոհում են կլիմայի փոփոխություններից, ինչի արդյունքում վատանում է համայնքների սոցիալ-տնտեսական վիճակը: 

 

 

 

This websitehas been created in the frames of “Alternative Resources in Media “project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand it’s not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS