image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Պաշտպանենք մեր իրավունքները


 

Արմավիրի զարգացման կենտրոնը, ֆինանսավորվելով ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման ծրագրի կողմից, 2009-2010թթ. Արմավիրի մարզում իրականացրել է հակակոռուպցիոն մասնակցային մոնիտորինգ` դիտարկելով անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի բաշխման օրինականությունը և այդ տիրույթում կոռուպցիոն ռիսկերի ձևավորման պատճառները:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է մասնակցային մոնիտորինգ մարզի չորս քաղաքների պոլիկլինիկական բժշկական հաստատություններում, ինչպես նաև իրազեկման քարոզարշավ մարզի գյուղական համայնքներում` բարձրացնելով հասարակության իրազեկության մակարդակը առողջապահական իրավունքների, դրանց պաշտպանության վերաբերյալ: Տպագրվել և բաշխվել են տեղեկատվական բրոշյուրներ, որոնցում արտացոլված է տեղեկատվություն անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող բնակչության սոցիալական խմբերի և այն հիվանդությունների ցանկի մասին, որոնց առկայության դեպքում նույնպես դեղերը հիվանդներին տրվում են անվճար:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

This websitehas been created in the frames of “Alternative Resources in Media “project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand it’s not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS