image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

ՀՀ ներքին և արտաքին քաղաքականությունը երիտասարդների ուշադրության կենտրոնում

Ամանորյա ուրախ մրցույթ 12-16 տարեկան դպրոցականների համար

Ուսուցողական բանավեճը ոչ թե խաղ է, այլ ինտելեկտուալ վարժություն:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՎԵՐ «Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում» թեմայով քննարկման


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Պաշտպանենք մեր իրավունքները


 

Արմավիրի զարգացման կենտրոնը, ֆինանսավորվելով ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման ծրագրի կողմից, 2009-2010թթ. Արմավիրի մարզում իրականացրել է հակակոռուպցիոն մասնակցային մոնիտորինգ` դիտարկելով անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի բաշխման օրինականությունը և այդ տիրույթում կոռուպցիոն ռիսկերի ձևավորման պատճառները:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է մասնակցային մոնիտորինգ մարզի չորս քաղաքների պոլիկլինիկական բժշկական հաստատություններում, ինչպես նաև իրազեկման քարոզարշավ մարզի գյուղական համայնքներում` բարձրացնելով հասարակության իրազեկության մակարդակը առողջապահական իրավունքների, դրանց պաշտպանության վերաբերյալ: Տպագրվել և բաշխվել են տեղեկատվական բրոշյուրներ, որոնցում արտացոլված է տեղեկատվություն անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող բնակչության սոցիալական խմբերի և այն հիվանդությունների ցանկի մասին, որոնց առկայության դեպքում նույնպես դեղերը հիվանդներին տրվում են անվճար:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS