image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

ՀՀ ներքին և արտաքին քաղաքականությունը երիտասարդների ուշադրության կենտրոնում

Ամանորյա ուրախ մրցույթ 12-16 տարեկան դպրոցականների համար

Ուսուցողական բանավեճը ոչ թե խաղ է, այլ ինտելեկտուալ վարժություն:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՎԵՐ «Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում» թեմայով քննարկման


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


ՇՊԱԿ


 

 

2009թ.-ից Արմավիրում ստեղծվել է Շահերի պաշտպանության և աջակցության կենտրոն (ՇՊԱԿ), որը գործարկվում է Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ-ի կողմից: ՇՊԱԿ-ները գործում են հանրապետության բոլոր մարզերում և Երևանում:

Արմավիրի ՇՊԱԿ-ը, որը ստեղծվել Հակակոռուցիոն գործողության մոբիլիզացման ծրագրի շրջանակներում ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ, ծառայում է որպես ընդունարան` քաղաքացիներին տրամադրելով իրավաբանական խորհրդատվություն կոռուպցիայի դեմ բողոքներ հղելու և դրանց ընթացք տալու հարցում: Այն հանդիսանում է մեխանիզմ` արձանագրելու կոռուպցիոն դեպքերը, ուղղելու դրանք տեղական և պետական կառավարման մարմիններ, ինչպես նաև տրամադրելու անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն, բացահայտելու կոռուպցիային վերաբերող օրենքների թերությունները, առաջարկել լուծումներ և իրականացնել բարեփոխումներ:

ՇՊԱԿ-ը բարձրացնում է նաև հանրության իրազեկության մակարդակը կոռուպցիայի հետևանքների, քաղաքացիների իրավունքների վերաբերյալ և իրականացնում է ընթացակարգային և համակարգային բաերեփոխումներ:

 

 

This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS