image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

ՀՀ ներքին և արտաքին քաղաքականությունը երիտասարդների ուշադրության կենտրոնում

Ամանորյա ուրախ մրցույթ 12-16 տարեկան դպրոցականների համար

Ուսուցողական բանավեճը ոչ թե խաղ է, այլ ինտելեկտուալ վարժություն:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՎԵՐ «Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում» թեմայով քննարկման


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Անվճար ծննդօգնության տրամադրում


 

 

2008-2009թթ. «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ն ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման ծրագրի (ՀԳՄԾ) ֆինանսավորմամբ իրականացրեց հակակոռուպցիոն մասնակցային մոնիտորինգ Արմավիրի մարզի չորս բուժ.հաստատություններում՝ դիտարկելով ծննդօգնության պետական հավաստագրերի համակարգի ներդրման արդյունավետությունը:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է մասնակցային մոնիտորինգ մարզի չորս քաղաքների մանկաբարձական բժշկական օգնություն ցուցաբերելու լիցենզիա ունեցող չորս բժշկական հաստատություններում:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է նաև իրազեկման քարոզարշավ մարզի քաղաքային ու գյուղական համայնքներում՝ բարձրացնելով հասարակության, ու մասնավորապես հղիների ու ծննդկանների իրազեկության մակարդակը առողջապահական իրավունքների, դրանց պաշտպանության վերաբերյալ: Տպագրվել և բաշխվել են բրոշյուրներ և պաստառներ, որոնցում արտացոլված է տեղեկատվություն ծննդօգնության պետական հավաստագիր ստանալու ընթացակարգի, անվճար բուժ.ծառայությունների, պետության կողմից երաշխավորված նախածննդյան և հետծննդյան խնամքի մասին, ինչպես նաև իրականացվել են համայնքային հանդիպումներ մարզի գյուղական համայնքներում՝ բարձրացնելով բնակչության իրազեկության մակարդակը սեփական իրավունքների վերաբերյալ:

 

 

This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS