image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Հասնենք թափանցիկ կառավարմանը


 

ԱԶԿ ՀԿ, ֆինանսավորվելով Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի կողմից, Արմավիրի մարզի երեք գյուղական համայնքներում իրականացրել է “Հասնենք թափանցիկ կառավարմանը” ծրագիրը:

Այն նպատակ ուներ բարձրացնել մարզի քաղաքային և գյուղական համայնքների ՏԻՄ գործունեության թափանցիկության և հաշվետվողականության մակարդակը, որի համար պետք է բնակչության կողմից ՏԻՄ գործունեության վերահսկումն ու գնահատումը: Այդ նպատակով համայնքապետարաններում ստեղծվեցին հայտարարությունների անկյուններ, որտեղից բնակչությունը տեղեկանում է որոշումների ընդունման գործընթացների, ավագանու նիստերի կազմակերպման, դրանց արդյունքում ընդունված որոշումների մասին: Այնուհետև համայնքապետարաններում ստեղծվեցին առաջարկությունների արկղեր, որտեղ բնակիչներն անանուն ձևով կարող են ուղղել իրենց առաջարկությունները, հարցերը, նկատառումներն ու բողոքները: Արկղերը բնակիչների ներկայությամբ բացվում են համայնքապետարանում, և ծավալվում է հարց ու պատասխան ՏԻՄ ներկայացուցիչների և համայնքի բնակիչների միջև: 

This websitehas been created in the frames of “Alternative Resources in Media “project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand it’s not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS