image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Աջակցություն աշխատանքային միգրանտներին


 

Ֆինանսավորվելով Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի կողմից` ԱԶԿ ՀԿ-ն  “Աջակցություն աշխատանքային միգրանտներին” ծրագրի շրջանակներում ստեղծել է միգրացիայի և վերադարձի հարցերով քաղաքացիների ընդունելության կենտրոն Արմավիրի մարզում:

Այն մարզի բնակչությանը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները. միգրացիայի հարցերով տարաբնույթ տեղեկատվութուն, իրավաբանական խորհրդատվություն, արտերկրների միգրացիոն գործընթացների կարգավորման վերաբերյալ տեղեկատվություն, խորհրդավություն վերադարձածներին նոր բիզնես ձեռնարկելու համար:

Կենտրոնն ապահովված է անհրաժեշտ գրականությամբ` ներառյալ արտերկրներում գործող օտարերկրյա քաղաքացիների նկատմամբ կիրառվող օրենքների, իրավական ակտերի, սանկցիաների և այլնի մասին: Դրանք վերաբերում են ինչպես Հայաստանի քաղաքացիենրի իրավունքներին այլ երկրներում, այնպես էլ վերադարձից հետո նրանց ցուցաբերվող աջակցության ձևերին: 

 

This websitehas been created in the frames of “Alternative Resources in Media “project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand it’s not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS