image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

ՀՀ ներքին և արտաքին քաղաքականությունը երիտասարդների ուշադրության կենտրոնում

Ամանորյա ուրախ մրցույթ 12-16 տարեկան դպրոցականների համար

Ուսուցողական բանավեճը ոչ թե խաղ է, այլ ինտելեկտուալ վարժություն:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՎԵՐ «Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում» թեմայով քննարկման


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


ՆՕՎԱ


2007-2008թթ. համագործակցելով Փրկեք երեխաներին միջազգային կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության հետ` ԱԶԿ ՀԿ-ն իրականացրել է` Նորարարական Օժանդակություն Վերարտադրողական Առողջությանը ծրագիրը մարզի 12 գյուղական համայնքներում:

Ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել են վերոնշյալ գյուղական համայնքների բուժ.կետերը, դրանք հագեցվել են համապատասխան բուժ.սարքավորումներով, գույքով և դեղորայքով: Վերապատրաստվել են այդ գյուղերի բուժքույրերը, այնուհետև համայնքներում ստեղծված ակտիվ խմբերի միջոցով կազմակերպվել է առողջապահական թեմաներով կրթական քարոզարշավ, բարձրացվել է բնակչության իրազեկության մակարդակը մի շարք հիվանդությունների, դրանց կանխարգելման, բուժման, ինչպես նաև բնակիչների առողջապահական մի շարք իրավունքների վերաբերյալ: 

 

This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS