image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Համայնքային բյուջեն ի օգուտ գյուղացիների


 

2007թ. «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ն իրականացրել է «Համայնքային բյուջեն ի օգուտ գյուղացիների» շահերի պաշտպանության ծրագիրը։ Ծրագիրն իրականացել է Քաղաքացիական Շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագիրի (CASP) շրջանակներում, Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ (CPI) հայաստանյան ներկայացուցչությամբ և Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի (ՔԶՀՀ) , որպես կազմակերպություններին անմիջականորեն կամ իր կողմից ստեղծված ընկերությունների միջոցով ծառայություններ մատուցող կազմակերպության շնորհիվ։

Ծրագրի նպատակն է հանդիսացել Արմավիրի մարզի Արմավիր, Մայիսյան և Լենուղի գյուղական համայնքներում համայնքային բյուջեի ֆինանսավորմամբ ներդնել ագրոնոմի հաստիք՝ բարելավելով համայնքային բյուջեների նպատակային ծախսումը։ Ծրագրի նպատակին հասնելու համար իրականացվել են համայնքային հանդիպումներ, հանրային քննարկումներ են անցկացվել համայնքի բնակիչների հետ, բարձրացվել է նրանց իրազեկության մակարդակը բյուջեի ձևավորման ընթացքում իրենց իրավունքների մասին, այնուհետև մոբիլիզացվել է համայնքի բնակչությանը ազդեցություն գործադրելու ավագանու և գյուղապետերի վրա՝ ընդունելու ագրոնոմի հաստիքը։ Այս քայլերից հետո լոբբինգի իրականացման միջոցով ընդունվել է ագրոնոմի հաստիքը երեք համայնքներում՝ որպես ավագանու որոշում։ 2007թ. սեպտեմբեր ամսվանից Արմավիրի մարզի վերոնշյալ երեք համայնքներում աշխատում են ագրոնոմներ, որոնք գյուղի բնակչությանը մատուցում են անվճար ագրոնոմիական խարհրդատավություն՝ նպաստելով հողի բերքատվության բարձրացմանը։ 

This websitehas been created in the frames of “Alternative Resources in Media “project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand it’s not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS