image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

ՀՀ ներքին և արտաքին քաղաքականությունը երիտասարդների ուշադրության կենտրոնում

Ամանորյա ուրախ մրցույթ 12-16 տարեկան դպրոցականների համար

Ուսուցողական բանավեճը ոչ թե խաղ է, այլ ինտելեկտուալ վարժություն:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՎԵՐ «Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում» թեմայով քննարկման


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Համայնքային բյուջեն ի օգուտ գյուղացիների


 

2007թ. «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ն իրականացրել է «Համայնքային բյուջեն ի օգուտ գյուղացիների» շահերի պաշտպանության ծրագիրը։ Ծրագիրն իրականացել է Քաղաքացիական Շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագիրի (CASP) շրջանակներում, Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ (CPI) հայաստանյան ներկայացուցչությամբ և Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի (ՔԶՀՀ) , որպես կազմակերպություններին անմիջականորեն կամ իր կողմից ստեղծված ընկերությունների միջոցով ծառայություններ մատուցող կազմակերպության շնորհիվ։

Ծրագրի նպատակն է հանդիսացել Արմավիրի մարզի Արմավիր, Մայիսյան և Լենուղի գյուղական համայնքներում համայնքային բյուջեի ֆինանսավորմամբ ներդնել ագրոնոմի հաստիք՝ բարելավելով համայնքային բյուջեների նպատակային ծախսումը։ Ծրագրի նպատակին հասնելու համար իրականացվել են համայնքային հանդիպումներ, հանրային քննարկումներ են անցկացվել համայնքի բնակիչների հետ, բարձրացվել է նրանց իրազեկության մակարդակը բյուջեի ձևավորման ընթացքում իրենց իրավունքների մասին, այնուհետև մոբիլիզացվել է համայնքի բնակչությանը ազդեցություն գործադրելու ավագանու և գյուղապետերի վրա՝ ընդունելու ագրոնոմի հաստիքը։ Այս քայլերից հետո լոբբինգի իրականացման միջոցով ընդունվել է ագրոնոմի հաստիքը երեք համայնքներում՝ որպես ավագանու որոշում։ 2007թ. սեպտեմբեր ամսվանից Արմավիրի մարզի վերոնշյալ երեք համայնքներում աշխատում են ագրոնոմներ, որոնք գյուղի բնակչությանը մատուցում են անվճար ագրոնոմիական խարհրդատավություն՝ նպաստելով հողի բերքատվության բարձրացմանը։ 

This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS