image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

ՀՀ ներքին և արտաքին քաղաքականությունը երիտասարդների ուշադրության կենտրոնում

Ամանորյա ուրախ մրցույթ 12-16 տարեկան դպրոցականների համար

Ուսուցողական բանավեճը ոչ թե խաղ է, այլ ինտելեկտուալ վարժություն:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՎԵՐ «Քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում» թեմայով քննարկման


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


ՏԻՄ գործունեության մոնիտորինգ


 

2007թ. Արմավիրի զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպությունն իրականացրել է Ավագանու որոշումները բնակչության տեսադաշտում ծրագիրը: Հետազոտման դրամաշնորհի ծրագիրն իրականացել է Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության և աջակցության ծրագրի` CASP  շրջանակներում Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի  հայաստանյան ներկայացուցչության ֆինանսավորմամբ:

Ծրագրի նպատակն է եղել գնահատել Արմավիրի մարզի մեկ քաղաքային և երեք գյուղական համայնքներում բնակչության տեղեկատվածության և մասնակցության աստիճանը տեղական մակարդակում հանրային քաղաքականության ձևավորման գործընթացում` Արմավիրում տեղական ինքնակառավարումն առավել թափանցիկ դարձնելու նպատակով: Հետազոտության իրականացման համար ընտրվել են Արմավիր քաղաքը, Արաքս, Այգեշատ և Հայկավան գյուղական համայնքները: Հետազոտության օբյեկտն է հանդիսացել Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի, Արաքս, Այգեշատ և Հայկավան գյուղական համայնքների բնակչությունը:

   Իրականացված ծրագիրը Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ-ին հնարավորություն տվեց ստանալ հանրային քաղաքականության մարզային կտրվածքով ուսումնասիրության իրական պատկեր: Հետազատության դաշտային փուլը հնարավորություն տվեց նաև պարզել բնակչության իրական պատկերացումները, գնահատականները ՏԻՄ գործունեությանը, ինչպես նաև որոշումների կայացման գործընթացին նրանց չմասնակցության պատճառները: Անցկացված հետազոտությունն ու տպագրությունը նպաստում են բնակչության իրազեկության մակարդակի բարձրացմանը սեփական իրավունքների մասին, ինչպես նաև թափանցիկ և հաշվետվողական գործունեությանը: Սոցիոլոգիական հետազոտության ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել Հրատարակություններ բաժնում:

This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS