image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04

Հարցում Արմավիրի մարզի երիտասարդության շրջանում

Աշխատանքի հայտարարություն

Դասընթացի հրավեր՝«Իշխանության կառուցվածքը և դերակատարները․քաղաքականության և բարոյականության հարաբերակցությունը»

«Երիտասարդները հանուն երիտասարդության»/«Youth for youth» ծրագրի քննարկումը պատասխանատու կողմերի հետ։

Կլոր սեղան քննարկում ջրօգտագործման թույլտվությունների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 0000 |


Your name should be at least 4 letter sought


Փախստականների հաշվառում


2007թ. ընթացքում Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ-ն, համագործակցելով Միավորված ազգերի կազմակերպության Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի` UNHCR հետ, Արմավիրի մարզում իրականացրել է փախստականների հաշվառում։

Մարզը բաժանվեց երեք ենթաշրջանների և յուրաքանչյուր ենթաշրջանի համար ստեղծվեց մեկ խումբ, որոնց կցված էին երկուական վերահսկիչներ։ Խմբերը Արմավիրում, Էջմիածնում և Բաղրամյանում իրականացրեցին հարցում՝ բացահայտելով բոլոր փախստականներին ու նրանց կարգավիճակները: Վերոնշյալ բոլոր քաղաքային բնակավայրերն իրենց մեջ ներառել են նաև բոլոր գյուղական համայնքները: Տուն այցերից հետո իրականացավ նաև հանրային իրազեկման արշավ՝ նպատակ ունենալով տեղեկացնել բոլոր փախստականներին և նախկին փախստականներին ուսումնասիրության մասին, ինչպես նաև հրավիրել բոլոր դուրս մնացած ընտանիքներին հաշվառման, որոնք այս կամ այն կերպ չէին ընդգրկվել հաշվառման մեջ:         

This websitehas been created in the frames of “Alternative Resources in Media “project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand it’s not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS