image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04Consultations

Training courses

Provision of information

Researches

Events organization and facilitation
«Ջրօգտագործման թույլտվությունների մոնիթորինգ Արմավիրի մարզի Գայ և Գրիբոյեդով համայնքներում»

ՏԻՄ վերապատրաստման կենտրոնի գործարկում Արմավիրում

Պարտաճանաչ հարկատու

Մարդու իրավունքների կրթություն Արմավիրում

Մարդու իրավունքների կրթություն

Վերահսկվող տեղական ընտրություններ

ԱԶԿ ՀԿ-ի Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում

ՏԻՄ վերապատրաստման կենտրոնի ստեղծում Արմավիրում

Ժողովրդավարական ընտրություններ Արմավիրում

Մարզային զարգացման ծրագրի մասնակցային մոդել

Կյանքը կարող է փոխվել

Ակտիվ քաղաքացի

Արմավիրի աշակերտների իրավունքների պաշտպանություն

Աջակցություն
փախստականաբնակ համայնքնե


ԻՆՖՈՏՈՒՆ

Համայնքներին անխափան ոռոգման ջուր

Երիտասարդական լրագրողական ցանց

Ներառական կրթություն

Գենդերային խտրականություն

Երիտասարդական բանկ

Կամավորության նախաձեռնություն

Սահմանամերձ գյուղերի կարիքի գնահատում

Պաշտպանենք մեր իրավունքները

Արմավիրի երաժշտական դպրոց

Ընտանեկան բռնությունն Արմավիրում

Մասնակցային համայնքային բյուջե

Մարդու իրավունքների կրթություն

ՇՊԱԿ

Անվճար ծննդօգնության տրամադրում

Վերահսկվող ՏԻՄ ընտրություններ

ԱԱՊԲԾ

Հասնենք թափանցիկ կառավարմանը

Յուրաքանչյուրիս ձայնը որոշիչ է

Աջակցություն աշխատանքային միգրանտներին

ՆՕՎԱ

Համայնքային բյուջեն ի օգուտ գյուղացիների

ՏԻՄ գործունեության մոնիտորինգ

Հակակոռուպցիոն մասնակցային մոնիտորինգ

Փախստականների հաշվառում

Համաշխարհային կոչ ընդդեմ աղքատության


This websitehas been created in the frames of Alternative Resources in Media project. The project became possible by the support of U.S. Agency for International Development (USAID). The content of the website is the sole responsibility of the authorsand its not required to reflect the views of U.S.A. Government or USAID.
Address: RA, Armavir city, Shahumyan 68 a
Telephone: +374 237 23034
Fax: +374 237 23034
E-mail: info@armavirdc.org


Created` HAKOBYANS