ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

ԱԶԿ ՀԿ Էլեկտրոնային Կառավարման Համակարգ

<< ԱԶԿ ՀԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգ>> ծրագրի նպատակն է Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի  միջոցով նպաստել <<ԱԶԿ>>-ի կազմակերպական գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը: