ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ

«ԵՄ-ն քաղաքացիական հասարակությանը. էնեգաարդյունավետությունը Հայաստանի համայնքներում»

էներգաարդյունավետությանը միտված համայնքային նախաձեռնության իրականացման համար նախատեսված գործողություններ։