image01
  • image01
  • image02
  • image03
  • image04Խորհրդատվություններ

Դասընթացներ

Տեղեկատվության տրամադրում

Հետազոտություններ

Միջոցառումների         կազմակերպում և անցկացում
Կազմակերպության առաքելությունն է` «Համագործակցություն հանուն սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի»


«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» սոցիալ-տնտեսական հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2005թ.: Կազմակերպության առաքելությունն է` «Համագործակցություն հանուն սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի»` խնդիր դնելով նպաստել մարզի պետական, հասարակական և բիզնես սեկտորների համագործակցությանը: Հասարակական կազմակերպության ռազմավարական նպատակներն են`


1.Ժողովրդավարական կառավարման թափանցիկ և պատասխանատու համակարգի ամրապնդումն ու բարելավումը`

Կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը նպաստելու,
Որոշումների ընդունման գործընթացում քաղաքացիների մասնակցությունը խրախուսելու,
Քաղաքացիների իրազեկության մակարդակը բարձրացնելու,
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացմանն աջակցելու,
Հասարակության խոցելի խմբերի շահերի և իրավունքների պաշտպանությանն աջակցելու միջոցով:2.Աջակցություն քաղաքացիական հասարակությանը`

Համայնքային ակտիվության բարձրացման և որոշումների ընդունման գործընթացում քաղաքացիների մասնակցության մեխանիզմների ստեղծման,
Քաղաքացիական իրազեկման գործընթացում զանգվածային լրատվամիջոցների մասնակցությունը խրախուսելու,
Արմավիրի մարզի հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացմանն աջակցելու միջոցով:3.Կայուն սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի ապահովում`

Արմավիրի մարզում աղքատության կրճատմանը նպաստելու,
Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը խրախուսելու միջոցով:
Այս կայքը ստեղծվել է «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/ միջոցով: Կայքի բովանդակությունը միմիայն հեղինակներինն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:
Հասցե. ՀՀ, Ք. Արմավիր, Շահումյան 68ա
Հեռախոս. +(374) 237 23034
Ֆաքս. +(374) 237 23034
Էլ. փոստ. info@armavirdc.org


Ստեղծեց` HAKOBYANS